چهارشنبه 9 فروردین 1402

برچسب: اسرائیل

عملیات پنهان

عملیات پنهان

نکات‌‌پرس:  از آغاز تأسیس دولت صهیونیستى در سرزمین فلسطین، سیاست برقرارى ارتباط با اقلیت‌هاى قومى و نژادى و نفوذ در ...

توصیه شده

جدیدترین مطالب