پنج‌شنبه 10 فروردین 1402

برچسب: مهدی حائری یزدی

نظرات مهدی حائری یزدی (از مجموعه اسناد بدست آمده از  وزارت امور خارجه امریکا)

نظرات مهدی حائری یزدی (از مجموعه اسناد بدست آمده از وزارت امور خارجه امریکا)

نکات‌‌پرس: محرمانه                                                                                  29 ژوئیه 1979 ـ 7 مرداد 1358 از: سفارت آمریکا، تهران ـ 7977                     به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. ...

توصیه شده

جدیدترین مطالب