چهارشنبه 9 فروردین 1402

برچسب: هویدا

من قاتل هویدا نیستم

‌‌‌‌‌ نکات‌پرس: برگرفته از روزنامه «بامداد» - ۳۰ تیر ۱۳۵۸ هم‌اکنون در یکی از دادگاه‌های فرانسه، پرونده‌ای در جریان است ...

توصیه شده

جدیدترین مطالب